Mittaus

  • Telojen, akseleiden sekä kytkinten suuntaukset.
  • Konelinjojen mittaus ja merkitseminen.
  • Nostovälineiden vuositarkastukset.
  • Kojeiden, laitteiden ja koneiden testaus ja tarkastus.